Arbeidsmediation

Voor velen is de tijd die je aan werk besteedt bijna net zoveel als de tijd die je privé te besteden hebt. Daarmee kun je haast zeggen dat je werk je ‘tweede thuis’ is. Het is daarom erg prettig als zowel de organisatie als de collega’s en de cultuur van de organisatie bij jou past en jou gelukkig maakt.

De meeste werknemers zijn iedere dag omgeven door verscheidene collega’s en/of leidinggevenden. De vele contactmomenten die je gedurende de dag met hen hebt worden zowel als leuk, prettig, lastig, of zelfs vervelend ervaren. Zijn de relaties met deze collega’s goed? In dat geval versterken jullie elkaar en werken jullie prettig samen. Wanneer de relaties echter minder goed zijn, dan kan dit leiden tot conflicten.

Bij arbeidsmediation gaat het om verstoorde relaties en conflicten tussen collega’s onderling, tussen een medewerker en zijn of haar leidinggevende en/of tussen of binnen teams.

Conflicten kunnen over allerlei zaken gaan, zoals over de inhoud van het werk, de wijze waarop wordt gewerkt of hoe het werk wordt uitgevoerd. Ook over de manier hoe men met elkaar omgaat, de manier waarop leiding wordt gegeven (of macht wordt uitgeoefend) en hoe wordt omgegaan bij schaarste van bepaalde bronnen.

Als Markwat Mediation en Advies help ik graag bij arbeidsconflicten en aan het herstel van een verstoorde arbeidsverhouding.

Als je tijdig de eerste signalen van een conflict opvangt, kun je voorkomen dat dit tot ziekte leidt. Mediation kun je in deze gevallen passend inzetten ter voorkoming van ziekteverzuim. Als de organisatie pas in actie komt bij een ziektemelding, dan is er in wezen al meer schade aangericht dan wanneer je een stadium eerder in actie was gekomen.

Lees meer hierover in ‘Mediation bij ziekte’:

Het kan ook voorkomen dat partijen op voorhand of tijdens mediationsessies besluiten de arbeidsrelatie niet meer willen voortzetten. Lees meer hierover in ‘Exit mediation’: