Exit mediation

Indien mediation wordt gebruikt om de arbeidsrelatie te beëindigen, dan spreken we van exit mediation.

In dit geval wordt mediation ingezet om de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer te begeleiden. De mediator zorgt dat de afhandeling van de arbeidsovereenkomst voor beiden zorgvuldig gebeurt en dat er overeenstemming is in de voorwaarden van beëindiging.

Een voordeel van exit mediation ten opzichte van een ontbindingsprocedure via de kantonrechter is dat het proces via mediation doorgaans sneller kan starten dan bij een kantonrechter. Een mediator zorgt ervoor dat iedere partij aan bod komt en dat keuzes weloverwogen worden gemaakt. Hierdoor is het traject vaak sneller af te ronden en verlopen de gesprekken prettiger.