Wat houdt mediation in ?

Mediation is een manier waarbij partijen met behulp van een mediator gaan praten over een conflict. De partijen hebben ieder hun eigen waarheid en daarmee hun eigen standpunten. Tijdens de gesprekken met de mediator wordt gekeken naar de achterliggende belangen van beide partijen. Met deze kennis van elkaar kunnen partijen in ieders belang oplossingsopties benoemen en bespreken. Dit kan eventueel in combinatie met advies van een externe adviseur. Onder begeleiding van de mediator maken de partijen ongedwongen zelfstandig keuzes voor hun verdere toekomst. De besluitvorming wordt gebaseerd op objectieve criteria.