Mediation bij ziekte

Uit conflicten komen vaak ziekmeldingen voort. Door een conflict kan iemand zich namelijk letterlijk ziek gaan voelen. De relatie is dusdanig verstoord dat op dezelfde manier verder werken niet meer mogelijk is of zelfs tot een escalatie kan leiden.

Het is in dit geval van belang dat het probleem bij de bron wordt aanpakt. Bij voorkeur natuurlijk voordat ziekmelden aan de orde is. Maar als de medewerker eenmaal vanwege ziekte is uitgevallen, dan is het voor beide partijen van belang om de medewerker zo snel mogelijk weer terug in het arbeidsproces te laten komen. Om de medewerker te kunnen re-integreren in het werk, kan een mediator worden ingeschakeld om het conflict bespreekbaar te maken.

Het best kan bij een ziekteverzuim vanwege een conflict mediation al vroegtijdig worden ingezet. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de ‘afstand’ tot het werk, de collega’s en het bedrijf steeds groter en hierdoor wordt het lastiger om nog begrip te hebben voor de situatie en ieders overwegingen. Na afronding van mediation kan snel worden gestart met re-integratie in het werk.

Tijdens arbeidsmediationsessies kan het voorkomen dat partijen besluiten om de arbeidsverhouding niet wensen voort te zetten.

Lees meer hierover in: ‘Exit mediation’.