Wat wordt van de partijen verwacht ?

Als eerste is het van belang dat partijen vrijwillig deelnemen aan mediation. Als één van de partijen de voortzetting van mediation niet meer ziet zitten, dan kan daarmee mediation worden gestopt.

Ondanks de vrijwilligheid wordt van de deelnemers hun commitment verlangd. De betrokken partijen moeten zich inspannen om er samen uit te komen.

Alles wat tijdens mediationsessies wordt benoemd of schriftelijk bekendgemaakt is vertrouwelijk, tenzij de informatie reeds bekend was. Hiervoor tekent men een geheimhouding, welke zowel tijdens als na de mediationsessies geldt. Partijen dienen zich te houden aan deze geheimhouding. Wat het meest van belang is bij mediation, is dat de partijen zelf en ongedwongen hun keuzes maken op basis van nodige en volledige informatie. Dit wordt ook wel zelfbeschikking genoemd. De mediator draagt zorg voor de bevordering van de zelfbeschikking van partijen.