MfN-registermediator | Family mediator

Ik ben een MfN-registermediator. Dit houdt in dat ik volgens de Mediatorfederatie Nederland voldoe aan de door hen gestelde kwaliteitseisen, -beheersing en -borging.

Deze titel is beschermd en mag alleen worden gevoerd als de mediator is gekwalificeerd erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt.

Als MfN-registermediator ben ik gebonden aan het MfN Mediation Reglement en de MfN Gedragsregels en zijn de MfN Klachtenregeling en Tuchtrechtspraak op mij van toepassing. Wat dit inhoudt, kun je vinden bij Mediatorfederatie Nederland: https://mfnregister.nl/

Als Family mediator ben ik mediator in de partner relationele sfeer, familie- of gezinsverband en bij (echt)scheiding. Denk hierbij ook aan diensten als het opstellen of wijzigen van het ouderschapsplan of de alimentatieberekeningen.