Wat is de rol of positie van een mediator ?

Het belangrijkste is dat de mediator zorgt voor partijautonomie, ook wel zelfbeschikking genoemd. Dit houdt in dat partijen in alle vrijheid hun eigen keuzes mogen maken. De mediator zorgt ervoor dat de partijen zelfstandiger worden en met goede informatie zelf beslissingen nemen over de uitkomst van hun conflict.

Verder is het van belang dat de mediator onpartijdig en neutraal is en vertrouwelijk werkt.

  • De mediator is onpartijdig en behandelt beide partijen gelijkwaardig en is onbevooroordeeld. Het is aan de mediator om een goede balans te vinden in aandacht en tijd voor de partijen.
  • Daarnaast is de mediator neutraal, dus onafhankelijk. Hij of zij heeft geen belang bij de uitkomst en zal het proces niet in een bepaalde richting sturen.
  • Ook zorgt de mediator ervoor dat alles wat tijdens de sessies wordt besproken of op papier wordt verstrekt vertrouwelijk is en blijft, zowel tijdens als na de mediationsessies. Zowel de mediator als de deelnemende partijen zijn gebonden aan een zekere vertrouwelijkheid en tekenen voor geheimhouding.