Waarom mediation ?

Als je in een conflict zit en je komt er zelf niet meer uit, dan kun je voor diverse manieren kiezen om de ontstane situatie op te lossen. De partijen in het conflict kunnen er voor kiezen om een derde partij te laten ingrijpen, bijvoorbeeld een leidinggevende of rechter. Er is echter ook de mogelijkheid om een derde partij te laten helpen bij het vinden van de oplossing voor het conflict, namelijk mediation. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende soorten.

Ingrijpen door een derde partij
Een (hogere) leidinggevende heeft meerdere verantwoordelijkheden en zal vaak en snel geneigd zijn in het belang van de organisatie te handelen. Dan is het dus maar de vraag hoe onafhankelijk en onpartijdig deze leidinggevende kan zijn. De organisatie (van de leidinggevende) heeft er baat bij om het probleem snel op te lossen, waardoor de direct betrokken partijen hier zelf vaak weinig invloed op hebben kunnen uitoefenen.

In het geval van rechtspraak wordt er door een derde partij een uitspraak gedaan over het conflict dat zelfs bindend is. Bij een juridische procedure moet je je standpunten goed kunnen presenteren en jezelf kunnen verdedigen (hiervoor neemt men vaak een advocaat). De rechter beslist aan de hand van wetgeving en de algemene normen en waarden over de conflictsituatie.

Bij ingrijpen door een derde partij staat deze altijd boven de partijen die in conflict zijn. Door haar beslissing kan één van de partijen (redelijk) tevreden zijn, omdat die zijn of haar gelijk heeft gekregen. Hoe zit het met de ander? Je hebt vaak te maken met winnaars en verliezers. In sommige situaties kan dit werken, maar als je in enige vorm nog met elkaar verder wil werken of leven, kun je je afvragen of dit een gewenst resultaat voor de partijen is.


Hulp door een derde partij
Eerder noemde ik mediation als voorbeeld in het geval je hulp van een derde partij aanspreekt bij een conflict. Een mediator helpt de partijen bij het zoeken naar een oplossing voor hun conflict.

Bij mediation gaan de partijen zelf op zoek naar een passende oplossing. De mediator helpt ze door de achterliggende belangen, die schuilgaan achter ieders standpunten, bespreekbaar te maken. Deze aanpak maakt het mogelijk om naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Men gaat niet naar een mediator om het (juridische) gelijk te halen, maar om een betere verstandhouding. Een derde partij die hulp biedt staat nadrukkelijk niet boven maar tussen de conflicterende partijen. Deze partijen gaan over de inhoud en beslissen zelf welke keuzes ze maken. Dit heeft als resultaat dat elk van deze partijen eerder achter hun eigen oplossingen voor het conflict zullen staan, waardoor de kans groter is dat deze worden nageleefd. Het proces is redelijk informeel en kan snel worden gestart en afgerond. Met deze aanpak is de kans het grootst dat de verstandhouding tussen de partijen verbetert!