Zieke werknemer weigert mediation. Wanneer is het een risico?

In geval van ziekte vanwege een arbeidsconflict loopt een werknemer het risico zijn recht op loon te verliezen als hij door bedrijfsarts voorgestelde mediation weigert. Dit risico zal voornamelijk in de volgende situaties van belang zijn:

(a) mediation is het aangewezen middel om het conflict te beslechten,

(b) het is aannemelijk dat mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen

(c) deelname aan mediation in alle redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd.

Bij arbeidsongeschiktheid behoudt de werknemer voor een periode van 104 weken (art. 7:629 lid 1 BW) recht op 70% van het loon. Zowel werkgever als werknemer moeten in deze periode voldoen aan re-integratieverplichtingen.

Het komt regelmatig voor dat door arbeidsconflicten de werknemer zich ziekmeldt. Wanneer in dit geval de bedrijfsarts mediation voorstelt, doen beide partijen er verstandig aan om dat advies op te volgen en een mediator in te schakelen.

Als de werknemer niet wil meewerken aan de door de bedrijfsarts voorgestelde mediation, dan werkt hij niet mee aan zijn re-integratie en vertraagt of belemmert het herstel. De werknemer loopt daarmee het risico om zijn recht op loon op grond van art. 7:629 lid 3 onder b BW te verliezen.

In de uitspraak van Rechtbank Zwolle-Lelystad 16 februari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV6626, geeft de kantonrechter het volgende aan. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat artikel 7:629 BW een ruime strekking heeft. Het gaat erom dat de werknemer steeds die dingen doet en nalaat die van een zieke werknemer in zijn omstandigheden met het oog op een voorspoedige genezing kan worden gevergd.

De kantonrechter is van oordeel dat van vertraging of belemmering van het herstelproces in de zin van art. 7:629 BW sprake kan zijn indien de werknemer mediation weigert, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, te weten:

a. mediation is de aangewezen route,

b. aannemelijk is dat mediation het herstel zal bevorderen,

c. van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.

Onder begeleiding van een mediator wordt gemakkelijker met elkaar gesproken over de problemen die worden ervaren. De partijen gaan samen op zoek naar de juiste oplossingen en aanpak voor hun geschil. Het kan voorkomen dat de zieke werknemer de door de bedrijfsarts voorgestelde mediation niet wil starten. Bovenstaande voorwaarden geven je handvatten om te kunnen beoordelen of je er verstandig aan doet om mediation te weigeren.

Markwat Mediation & Advies